25 czerwca 2024

Na czym polega praca przedstawiciela handlowego?

Przedstawiciel handlowy to zawód o którym przed trzydziestoma laty jeszcze w Polsce nikt nie słyszał. W wyniku zmian ustrojowych licznym przeobrażeniom uległ świat biznesu i to właśnie wtedy okazało się, że zawód ten jest niezwykle potrzebny.

Jaka jest rola przedstawiciela handlowego?

Osoby zatrudnione na stanowisku przedstawiciela handlowego pracują w bardzo różnych przedsiębiorstwach. Są to przede wszystkim firmy handlowe, produkcyjne ale też i usługowe. Rolą przedstawiciela handlowego jest pozyskiwanie nowych klientów poprzez umiejętne przedstawianie im atutów oferty.

Wypełniają oni także rolę swoistego opiekuna klientów i zajmują się utrzymywaniem dobrych kontaktów z już pozyskanymi partnerami.

Kto może zostać przedstawicielem handlowym?

W licznych ogłoszeniach o wolnych miejscach pracy pojawiają się pewne kryteria i z reguły nie są one wygórowane. Najczęściej od kandydatów na przedstawicieli nie wymaga się określonego wykształcenia natomiast mile widziane jest doświadczenie w podobnej pracy. Tutaj tak naprawdę najważniejsze jest, czy dany kandydat posiada określone cechy charakteru. Potrzebne są dobre umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista i asertywność.

Przedstawiciel musi być osobą odporną na stres i porażki. Ważne jest też aby miał wysoką motywację i umiejętność samodzielnego organizowania pracy.

Jak wygląda codzienna praca przedstawiciela handlowego?

W większości przypadków przedstawiciel handlowy pracuje w terenie. Bardzo często nie ma go w domu przez cały tydzień. W tym czasie podróżuje służbowym samochodem po Polsce, śpi w hotelach a w dzień odbywa spotkania z klientami. Większość przedstawicieli nie ma swojego stałego miejsca w siedzibie firmy, nie mają nawet wyznaczonego biurka.

Ich narzędzia pracy to samochód, telefon i laptop. Sami ustalają plan swojej pracy, określają listę potencjalnych klientów i dbają o to, by regularnie odwiedzać klientów już pozyskanych. Nie oznacza to jednak, że mogą robić co chcą, bo są śledzeni przez systemy GPRS a ponadto ich działalność i tak zawsze znajdzie odzwierciedlenie w miesięcznych raportach.

W pracy tej można zarabiać naprawdę duże pieniądze, pod warunkiem, że ktoś jest zorientowany na cel i potrafi do niego skutecznie dążyć. Więcej porad jak zarabiać naprawdę duże pieniądze znajdziesz w serwisie https://www.bezpodatku.pl.